Start van de werkzaamheden

Start werkzaamheden Kruiswijk3

Woensdag 3 juli 2013 zal Heijmans starten met werkzaamheden aan bedrijventerrein Kruiswijk 3. Het eerste bedrijfskavel is verkocht aan Olof Schuur B.V. uit Breezand. 
De bouwwerkzaamheden zullen naar verwachting starten in september 2013. 
In voorbereiding hierop zal Heijmans het perceel bouwrijp maken en de ontsluitingsweg over het bedrijventerrein aanleggen. 
Start van de werkzaamheden

De verbinding tussen Kruiswijk 2 en de Grasweg zal hierdoor worden gerealiseerd.
In eerste instantie zal het zogenaamde cunet voor de weg worden gegraven en worden aangevuld met zand, daarbovenop komt voorlopig een bouwweg. 

Dit pakket moet ongeveer een half jaar liggen om toekomstige verzakking van de weg te voorkomen. Na dit half jaar worden de eerste lagen van de asfaltverharding en de verlichting aangebracht en kan de weg worden opengesteld voor verkeer. Het exacte moment hiervoor is onder andere weersafhankelijk en zal plaatsvinden in overleg met de gemeente Hollands Kroon. Na de bouwvakantie zullen de werkzaamheden aan de ontsluitingsweg plaatsvinden. 
Het noodzakelijke bouwverkeer zal zoveel mogelijk via Kruiswijk 2 worden afgewikkeld om de mogelijke overlast aan de Grasweg te minimaliseren.