Bestemmingsplan onherroepelijk

Bestemmingsplan onherroepelijk

Woensdag 5 december 2012 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over bestemmingsplan Kruiswijk 3. De uitspraak is positief voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Met de uitspraak is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en kan worden gestart met de realisatie van Kruiswijk 3.

Op 28 november 2011 heeft de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Anna Paulowna het bestemmingsplan vastgesteld. Na beroepschriften van omwonenden is het plan beoordeeld door de Raad van State. Behalve een aantal vrijstellingsmogelijkheden is het plan volledig in stand gebleven en zijn de beroepen ongegrond verklaard. Dit betekent dat de Randweg kan worden voltooid en er kavels kunnen worden verkocht voor bedrijfswoningen en bedrijfsgebouwen.

De komende tijd wordt vol ingezet op de verkoop, zodat in het voorjaar kan worden gestart met de aanleg van de infrastructuur en de eerste ondernemers kunnen beginnen met de bouw van hun nieuwe bedrijfshuisvesting.